Contracte de comodat
Informatii / Infiintarea unei societati / Contracte de comodat
Potrivit articolului 2146 din legea nr.287 din 2009 privind Codul Civil, imprumutul de folosinţă,numit si comodat in articolul 2144 al aceleiasi legi, este contractul cu titlu gratuit prin care o parte, numită comodant,remite un bun mobil sau imobil celeilalte părţi, numite comodatar, pentru a se folosi de acest bun,cu obligaţia de a-l restitui după un anumit timp. 

ART. 2147 Calitatea de comodant
Dacă nu i s-a interzis prin lege sau contract, orice persoană care are dreptul de a folosi bunul poate fi comodant.

ART. 2148 Obligaţia comodatarului
(1) Comodatarul este ţinut să păzească şi să conserve bunul împrumutat cu prudenţa şi diligenţa unui bun proprietar.
(2) Comodatarul nu poate folosi bunul împrumutat decât în conformitate cu destinaţia acestuia determinată prin contract ori, în lipsă, după natura bunului. El nu poate permite unui terţ să îl folosească decât cu aprobarea prealabilă a comodantului.

ART. 2149 Pieirea sau deteriorarea bunului
(1) Comodatarul nu răspunde pentru pierderea ori deteriorarea bunului rezultată numai din folosinţa în scopul căreia bunul i-a fost împrumutat.
(2) Dacă însă comodatarul foloseşte bunul cu altă destinaţie decât aceea pentru care i-a fost împrumutat sau dacă prelungeşte folosinţa după scadenţa restituirii, comodatarul răspunde de pieirea sau deteriorarea bunului, chiar dacă aceasta se datorează unei forţe majore, afară de cazul când dovedeşte că bunul ar fi pierit ori s-ar fi deteriorat oricum din cauza acelei forţe majore.

ART. 2150 Posibilitatea salvării bunului
Comodatarul răspunde pentru pieirea bunului împrumutat când aceasta este cauzată de forţa majoră de care comodatarul l-ar fi putut feri întrebuinţând un bun propriu sau când, neputând salva decât unul dintre cele două bunuri, l-a preferat pe al său.

ART. 2151 Cheltuielile făcute cu bunul
(1) Comodatarul suportă cheltuielile pe care le-a făcut pentru a folosi bunul.
(2) Cu toate acestea, comodatarul are dreptul să îi fie rambursate cheltuielile pentru lucrările necesare asupra bunului care nu puteau fi prevăzute la încheierea contractului, atunci când comodantul, înştiinţat în prealabil, nu s-a opus efectuării lor ori când, din cauza urgenţei lucrărilor,acesta nu a putut fi înştiinţat în timp util.

ART. 2152 Răspunderea comodantului pentru vicii ascunse.
Comodantul care, la data încheierii contractului, cunoştea viciile ascunse ale bunului împrumutat şi care nu l-a prevenit pe comodatar despre acestea este ţinut să repare prejudiciul suferit din această cauză de comodatar.

ART. 2153 Dreptul de retenţie
În niciun caz, comodatarul nu poate invoca dreptul de retenţie pentru obligaţiile ce s-ar naşte în sarcina comodantului.

ART. 2154 Pluralitatea de comodatari
Dacă mai multe persoane au împrumutat împreună acelaşi bun, ele răspund solidar faţă de comodant.

ART. 2155 Restituirea bunului
(1) Comodatarul este obligat să înapoieze bunul la împlinirea termenului convenit sau, în lipsă de termen, după ce s-a folosit de bun potrivit convenţiei.
(2) Dacă termenul nu este convenit şi fie contractul nu prevede întrebuinţarea pentru care s-a împrumutat bunul, fie întrebuinţarea are un caracter permanent, comodatarul este obligat să înapoieze bunul la cererea comodantului.

ART. 2156 Restituirea anticipată
Comodantul poate cere restituirea bunului înainte de momentul prevăzut la art. 2.155 alin. (1)atunci când are el însuşi o nevoie urgentă şi neprevăzută de bun, atunci când comodatarul decedează sau atunci când acesta îşi încalcă obligaţiile.

ART. 2157 Titlul executoriu
(1) În ceea ce priveşte obligaţia de restituire, contractul de comodat încheiat în formă autentică sau printr-un înscris sub semnătură privată cu dată certă constituie titlu executoriu, în condiţiile legii, în cazul încetării prin decesul comodatarului sau prin expirarea termenului.

(2) Dacă nu s-a stipulat un termen pentru restituire, contractul de comodat constituie titlu executoriu numai în cazul în care nu se prevede întrebuinţarea pentru care s-a împrumutat bunul ori întrebuinţarea prevăzută are un caracter permanent. 

Sursa: Legea 287 pe 2009 republicata de pe
 http://www.just.ro/LinkClick.aspx?fileticket=OKRoig3I1QI=&tabid=2592 

Stiri Gfm
03 Mar 2015 GfmGroup a lansat cel mai avansat sistem de resurse umane pe care il pune la dispozitie clientilor sai prin intermediul site-ului www.gfmgroup.ro. 

Astfel fiecare client GFM are posibilitatea de a vizualiza registrul de salariati permanent si a realiza managementul resurselor umane 24/7 online.

Printre functionalitatile deja existente mentionam, generarea documentelor de angajare , a actelor aditionale, a deciziilor de incetare si a adeverintelor de vechime.

Toate aceste functionalitati vor fi completate in viitorul apropiat de alte functionalitati cu privire la desfasurarea activitatii zilnice a unui manager de resurse umane.

Modulul Online de Resurse Umane este gratuit si standard in cadrul unui contract de servicii de Contabilitate si Resurse GfmGroup. 
Administratie
Termeni si ConditiiWebsite DisclaimerCariere ConfidentialitateSugestii si ReclamatiiModul Cookie
Gfm Group
Constanta Str. Cpt. Petre Romulus nr 28 Bucuresti Str. Matei Voievod nr 29 Corp A, et. 1 Brasov Str. Dr. Victor Babes nr.36 et.2 Birou 2.8 - Cladirea Triconprest Dept. Comercial National - 0768198995
Newsletter
Ultimii Clienti DANDE SERV S.R.L. CREATIVE STILL HOUSE S.R.L. LANDMETER S.R.L. RIZIK S.R.L.
//